Sundhedsdag

Formål:

At eleverne tilegner sig en større viden om den mad, de spiser.
At eleverne bliver opmærksomme på de konsekvenser, maden har.
At eleverne bliver præsenteret for en række sundhedsfremmende aktiviteter.
At eleverne reflekterer over deres eget indtag af fødevarer.

At eleverne bliver opmærksomme på, at sundhed også handler om mental sundhed.

Indhold:

Workshops, kostvejledning, bevægelse, foredrag, aktiviteter.

Arbejdsformer:

Oplæg for hele elevflokken, workshops i grupper valgt efter interesse.

Timetal, omfang:

Én skoledag i forbindelse med introugerne.

Evalueringsformer:

I kontaktgruppen, på lærermødet.