Terminsprøver

Formål:

At de boglige prøveforberedende fag får sammenhængende tid til, at eleverne afprøver de forhold som udspiller sig, når de skriftlige prøver senere på skoleåret gennemføres.
At terminsprøverne afvikles i overensstemmelse med prøvecirkulærets bestemmelse for afviklingen af de skriftlige prøver.

Indhold:

Eleverne får tildelt opgaver, som er på niveau med opgaverne til den skriftlige prøve.
Eleverne prøves i de discipliner, de vil møde til de afsluttende prøver.