Trivselsråd

Trivselsrådet på Rønde Efterskole

På Rønde Efterskole har vi igennem en lang årrække arbejdet målrettet med trivsel gennem vores trivselsråd. Vi nedsætter ved skolestart hvert år et udvalg bestående af 5 elever, en lærer og en forstander. Trivselsrådets medlemmer har tilsammen et ekstra øje på alle elevers trivsel på efterskolen. I år består rådet af: Rasmus Glerup Ibsen, Jakob Gasseholm Bang, Peter Møller Mink, Valdemar Sejr Hammer og Jonas Olesen Trads. Eleverne er valgt demokratisk, og de repræsenterer hver især et bo-område på skolen.
Rasmus og Jakob er enige om, at det er spændende at være med i trivselsrådet, og at man bliver mere opmærksom og får et andet blik på trivsel, når man sidder med i rådet. Rasmus fortæller: “Vi drøfter elevernes trivsel på skolen. Vi færdes jo i opholdsrummene på skolen, og kender eleverne godt. Nogle elever har det svært med at gå videre med tingene til lærerne, og det er vi opmærksomme på. Hvis de har et problem, bringer vi det videre og forsøger at løse det. Jakob fortsætter: “Der er god trivsel på skolen, selvom der selvfølgelig altid vil være noget, der driller lidt”. Men generelt mener drengene, at eleverne er åbne, og at der er mange arrangementer og aktiviteter, som man kan deltage i om aftenen og i weekenderne, så der er gode muligheder for at komme ud af værelset og for at snakke med forskellige mennesker.
Det er en forudsætning, at eleverne i trivselsrådet kan overholde tavshedspligt, at de er lette at snakke med, at de tør handle, og at de har det personlige overskud til at bekymre sig om andres trivsel. Alle medlemmer af rådet kan indkalde til trivselsmøde. På mødet diskuteres eventuelle tegn på mistrivsel og aftaler, hvem der skal tage handling herpå (rådets medlemmer, en kontaktlærer, en klasselærer etc.)