Tysk

Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

På Rønde Efterskole bestræber vi os på at skabe en tryg ramme i tyskundervisningen, hvor man øver sig mundtligt i små grupper, og hvor det at begå fejl er en del af læringsprocessen. At kunne gætte kvalificeret og bruge forskelligartede kommunikationsstrategier er også en forudsætning for at kunne lære tysk. Skriftligt har vi både fokus på proces og færdigt produkt og arbejder ofte funktionelt med grammatikken. Undervisningen er præget af variation både hvad angår udtryks- og undervisningsformer. Vi har niveaudeling i tysk og det skal sikre, at alle elever føler, at de bliver mødt og udfordres på deres eget niveau. 

Alt dette har til formål at eleverne får mod og lyst til at prøve kræfter med tysk – både mundtligt og skriftligt, og at bruge sproget personligt og i samspil med andre både på efterskolen og i fremtiden.  

Undervisningen skal endvidere give eleverne grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale og interkulturelle forståelse. 

Eksempler på emner i tysk

  • Kreativ und Engagiert
  • Jung sein
  • Buntes Deutschland
  • Medien
  • Schule, Zukunft und Träume
  • Der Körper
  • Grenzen
  • Wohn- und Familienformen

Den samlede aktuelle indholdsplan for Rønde Efterskole kan downloades fra siden om gennemsigtighed.