weekend og blive-weekend

Formål:

At medvirke til, at eleverne oplever deres efterskoleophold som andet end undervisning, at de ikke oplever skolen blot som skole, men også som deres hjem.
At få eleverne til at se det værdifulde i at indgå i et forpligtende fællesskab.
At eleverne lærer at tage medansvar for fællesskabet.

Indhold:

Blive-weekender:
Alle elever er på skolen hele weekenden eller en defineret del af weekenden (fx lørdag).
Store dele af weekendens program er fællesaktiviteter.
Der er kun lidt tid til “egne aktiviteter”.
Almindelige weekender:
Starter fredag kl. 15.00.
Har man valgt at holde weekend på skolen, bliver man hele weekenden.
Skal man hjem på weekend, tager man af sted fredag inden aftensmaden og kommer ikke retur ingen før tidligst søndag kl. 15.
Programmet for weekenden planlægges af weekendvagterne i samråd med de elever, som bliver på skolen i weekenden. Weekendens program hænges op/lægges på elevintra senest tirsdag.
Weekendens program består af 2-3 obligatoriske programpunkter og en række frivillige programpunkter.
Måltiderne er obligatoriske.
Der kan være deltagelse i turneringer (fodbold, badminton).

Tilmelding til weekender sker elektronisk senest torsdag kl. 12.45.