Pædagogisk handleplan Rønde Efterskole skoleåret 2022-2023

Trivsel – Det store fællesskab og de nære relationer

Vi har i år søsat nogle nye initiativer ift. at skabe god trivsel, ved at fokusere både på det store fællesskab og på de nære relationer. 

  • I skemaet har vi lagt en fredagssamling ind som afslutning på ugen, hvor alle eleverne er sammen i hallen, 
  • Vi har lagt en septemberfællestur til Bogensholm-lejren ind, hvor eleverne er sat i en ny ramme, og bliver rystet sammen i nye konstellationer. 
  • I det hverdags-nære har en lærer fået en trivselsflyver-funktion, så vi kan sætte en mindre gruppe elever sammen og lave noget med dem, når vi ser behovet for at styrke bestemte relationer. 
  • Vi har inddelt eleverne i en ny kontaktgruppestruktur, så piger og drenge indgår i samme kontaktgruppe og bor på samme gang, for at skabe en ny dynamik i de mindre fællesskaber på bo-områderne.

Årets pædagogiske mantraer

Hvert år udvikler vi en række mantraer, fire mantraer, der står som pædagogiske opmærksomhedspunkter.Det er en blanding af konkrete fokuspunkter for eleverne, og for os i den pædagogiske afdeling.

Det har været væsentligt for os at have et sprog overfor eleverne ift., at det du investerer i dit efterskoleophold, også er det som vokser. Deraf mantraet; “det du dyrker gror”. Samtidig har vi valgt at tage hovedsigtet tættere ind og arbejde med det konkret ift. fagene. Hvordan lever livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse i matematiktimerne. 

Det videre arbejde med Me&We

Vi startede sidste skoleår med at arbejde målrettet med me&we, og har i år, mere selektivt, valgt elementer ud. 

Grundlæggende handler Me&We om at træne den sociale muskel, på linje med de ting vi træner i hallen og i klasselokalerne. – Fordi vi bliver bedre til det vi træner, og fordi vi også på Rønde Efterskole møder en ungdom med et behov for at tage fat i mistrivsel, stress, pres og ensomhed.

Herunder ses de temaer der arbejdes med: