Hvad koster det at gå på efterskole?

Indmeldelsesgebyr:

1500,- kr. Opkræves 1. februar kalenderåret før skolestart. Indmeldelsesgebyr tilbagebetales ikke.

Depositum:

1000,- kr. som betales sammen med den 1. rate af skolepengene. Beløbet tilbagebetales, når skoleåret er omme med eventuelt fradrag af skolens tilgodehavende.

Skolepenge (2022-2023)

2575 kr./uge og skoleåret er på 42 uger. Skolepengene dækker ophold, skoledragt og udenlandsrejse til Norge. (Kirgisistan og de to lange ture med Friluftsliv dog ekstra betaling). Skolepengene er egenbetaling + statsstøtte.

Statsstøtte

Der ydes statsstøtte til alle. Statsstøtten for skoleåret 22/23 beregnes i forhold til husstandsindkomsten i år 2020. Bor der andre børn under 18 år på husstanden, kan der for skoleåret 22/23 trækkes 39.150 kr. pr barn under 18 fra det egentlige indkomstgrundlag.

Egenbetaling

Egenbetaling er den del af skolepengene, som staten ikke dækker.
Kontakt os for oplysninger om supplerende individuel støtte.

Der er mulighed for at spille klubbadminton i den lokale badmintonklub TRIF. Medlemsskab koster 750 kr. for hele efterskoleåret.

Justerede priser for skoleåret 23/24

  • Ugepris: 2725 kr.
  • Egenbetaling for rejsen til Kirgisistan med linjefaget Global Iværksætter: 6.900 kr.

Rejser

Fælles skitur til Norge er inkluderet i skolepengene(se ovenfor).
Linjefaget Global Iværksætter rejser i hvert skoleår til Kirgisistan. Alle elever på linjefaget deltager i rejsen. Ekstra egenbetaling til rejsen udgør 5.900 kr.
Linjefaget Friluftsliv tager hvert skoleår på to længere ture, som er obligatoriske for eleverne på Friluftsliv. Samlet ekstra egenbetaling for de to ture udgør 2.000 kr.

Materialer

Til indkøb af ordbøger, lommeregner og andet udstyr må der påregnes et beløb – som selvsagt står i forhold til, hvor meget man står og mangler. I værkstedsfagene dækker skolen de normale materialeudgifter. Ved ekstraordinært stort forbrug vil der blive tale om egenbetaling.

Evt. fritagelse

Fritages en elev fra skole i længere tid, fx for at komme på særlig ferie i en uge, vil det koste familien en ekstra regning på kr. 3.000,-. (Staten giver nemlig ikke støtte til hverken elev eller skole i en sådan uge.)

Evt. afbrydelse

Afbrydes opholdet inden skoleåret er slut, skal der betales for 4 hele uger (4 × skolepenge) ud over den uge, hvori afbrydelsen finder sted. (Det fulde ugebeløb skyldes, at staten stopper støtten ved afrejsedagen).

Bemærk! Der tages i ovenstående priser forbehold for fejl og almindelig prisudvikling.

Prisberegner fra Efterskolerne.dk