Skolevejledning

Vejledning på Rønde Efterskole foregår i et tæt samarbejde med kontaktlærere og faglærere, og det er vores mål at støtte vores elever i at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg. At gå på efterskole er en udviklingsproces, hvor eleven i trygge omgivelser lærer at stå på egne ben. Denne modningsproces består bl.a. i at eleven skal tage ansvar for mange valg i forhold til undervisning, fritid, samværet med kammerater, lektier, rengøring af værelset osv. Skolevejledningen på Rønde Efterskole foregår i form af samtaler, undervisningstiltag og arrangementer.

Skolevejledningsforløb

Leverne får i løbet af skoleåret flere samtaler med kontaktlæreren, der har særligt øje for elevens trivsel, og som desuden sammen med den enkelte elev, opstiller mål for efterskoleopholdet. Herudover er der faglige samtaler med de forskellige faglærere.

Eleverne tilbydes i løbet af året 1-2 samtaler med skolevejlederne, hvor uddannelsesvalget er i fokus. Vi arbejder sammen med eleven videre på uddannelsesplanen (som efter vedtagelsen af den nye Ungepakke nu indeholder både ansøgningsdelen til ungdomsuddannelserne og uddannelsesplanen, som vi kender den). Eleverne kan desuden til enhver tid aftale samtale, hvis der er akut behov.

Skolevejledere

Asger Søndergaard

Asger Søndergaard

kontakt: as@rhe.dk

Læs Asgers lærerportræt

Tanja Refsing

Tanja Refsing

kontakt: tr@rhe.dk

Læs Tanjas lærerportræt

Anne Sofie Madsen

kontakt: an@rhe.dk

Læs Annes lærerportræt

Uddannelsesuge i 9. klasse

9. klasserne har uddannelsesuge i uge 45, hvor der bl.a. er besøg på ungdomsuddannelserne samt individuel sparring i forhold til at kunne træffe det rette uddannelsesvalg. Vi har ikke erhvervspraktik i 9. Klasse. Elever, som ønsker at komme i praktik, kan evt. selv lave aftaler om erhvervspraktik i deres efterårsferie/vinterferie.

Projektarbejde  i 10. klasse

10. klasserne arbejder i uge 40 – 45 med Den Obligatoriske Selvvalgte Opgave, der er et omfattende projektarbejde om den unges egen uddannelsesvej. Her har eleverne i forbindelse med opgaven mulighed for at arrangere korte praktikforløb.

Information til forældre

Forældrene informeres om ungdomsuddannelserne i forbindelse med de faglige forældresamtaler. Desuden er forældre altid velkomne til at kontakte vejlederne pr. mail eller telefon.