Pædagogiske overvejelser

Pædagogiske overvejelser på Rønde Efterskole

Som en del af den pædagogiske og didaktiske praksis på Rønde Efterskole arbejder vi med pædagogiske handleplaner. – Gennem årene har handleplanerne fokuseret på mange forskellige emner fra demokratiske processer og systematisk relationsarbejde til digital dannelse og hverdagsmestring. Handleplanerne er et bevidst fælles fokus på udvalgte dele af det pædagogiske arbejde, som vi beslutter at have særligt øje for i et skoleår.

Mantraer

Ud fra vores pædagogiske fokuspunkter definerer vi i lærerkollegiet nogle mantraer. Mantraerne er huskeregler til os selv i vores pædagogiske praksis. Mantraerne handler oftest om det relationelle, fordi vi tror på, at gode og stærke relationer styrker både fællesskabet og elevernes evne til læring. Det kan være helt konkrete tiltag som ”Vi siger hej” eller mere indforståede udsagn, som stammer fra vores fælles relationspædagogiske udviklingsarbejde. Nogle af de mantraer, hænger ved og bliver en del af vores fælles sprogbrug. Det gælder fx mantraet:

Gå altid tilbage til en fuser

Mantraet minder os om, altid at opsøge elever, hvis der har været en mislyd i kommunikationen af den ene eller den anden grund. Det er altid det pædagogiske personale, der bærer ansvaret for relationen til eleverne – det er derfor også os, som opsøger eleverne, hvis udfaldet af en samtale har potentiale til at slide på relationen.

Et mantra, som også hænger ved hedder:

Opsøg touch points

Grundtanken med touch points er, at hver eneste ordveksling er en unik mulighed for at styrke relationen til et andet menneske. Alle møder opfattes som betydende øjeblikke, hvor fokus er den anden, og hvordan han/hun kan hjælpes til at yde sit bedste, trives m. m. Som lærere minder mantraet os om vigtigheden af at have øje for de touch points, at opsøge de betydende øjeblikke og ad den vej styrke relationen til eleverne

Mantra 20/21

I dette skoleår hedder et af vores nye mantraer:

Se ved siden af mønstret

Mantraet ”Se ved siden af mønstret” stammer fra vores arbejde med elevernes udviklingsmuligheder. Ud fra en forståelse af, at alle mennesker har uanede udviklingsmuligheder, er opgaven for det pædagogisk personale på Rønde Efterskole, altid at være villig til at udfordre egne forforståelser og være på udkig efter muligheder for at forstå eleverne og hjælpe deres udvikling på vej. – At se ved siden af mønstret

På Rønde Efterskole er det væsentligt for os at lave efterskole sammen med eleverne. Vores pædagogiske handleplaner og vores mantraer understøtter det mål.