Fem gode nyheder fra Global Iværksætter

Linjefaget Global Iværksætter på Rønde Efterskole danner hvert år rammen for gode fortællinger om aktivisme . Her vokser efterskoleeleverne som mennesker samtidig med, at de gør en stor forskel for andre børn og unge.  Her har vi samlet fem gode nyheder, som vi er stolte af.

15 år i Kirgisistan

Fra kamp om overlevelse til kamp for menneskerettigheder

Siden 2005 har Rønde Efterskoles linjefag Global Iværksætter samarbejdet med det Kirgisiske børnehjem CPC, som ligger i hovedstaden Bishkek. For 15 år siden handlede samarbejdet i høj grad om at hjælpe børnehjemmet med at gøre en forskel for byens store antal af gadebørn – give dem mad, give dem husly og kærlighed. I de femten år er der sket en rivende udvikling. Så samarbejdet i dag handler om at sætte fokus på basale menneskerettigheder. I de seneste år har en del af undervisningen på Global Iværksætter i øvrigt handlet om FNs 17 verdensmål.

300 efterskoleelever har været i Kirgisistan

Global Iværksætter

Hvert år møder 15-25 unge hinanden for første gang nogensinde på Rønde Efterskole. De vil alle være Globale Iværksættere og derigennem gøre en forskel i verden. Indtil videre er det blevet til mere end 300 unge, der hver især kan kalde sig Global Iværksætter, fordi de gennem pengeskabende projekter har arbejdet for forandring. Med rejsen til Kirgisistan har de oplevet på egen krop, hvor meget man egentlig kan rykke på, når det gælder at hjælpe andre mennesker – selv når midlerne er små. Det betyder også, at der er 250 elever, som gennem deres iværksætterprojekter er vokset, har rykket deres egne grænser og har udvidet deres horisont.

Vi har doneret over 1 million kroner til Kirgisistan

Cykelsponsorløb, bedsteforældrebanko, store legedag og bilvask er blot nogle få af de mange arrangementer, som efterskoleeleverne på Global Iværksætter gennem tiden har afholdt for at indsamle penge til børnehjemmet i Bishkek. I løbet af de 15 år Rønde Efterskole og Global Iværksætter har været engageret i Kirgisistan er det blevet til mere end 1 million kroner, som alle er gået ubeskåret til arbejdet på og omkring CPC.

Eleverne laver projektarbejde, der inspirerer

Global Iværksætter

Som efterskoleelev på linjefaget Global Iværksætter får man i grupper ansvar for at at planlægge og gennemføre projekter, der har til formål at samle penge ind til børnehjemmet CPC i Kirgisistan. Med kyndig sparring og vejledning fra linjefagslærerne Tanja og Dorte kaster eleverne sig ud i alt fra at strukturere opgaver, involvere relevante interne og eksterne samarbejdspartnere til at kommunikere og motivere deres netværk herunder de øvrige elever på Rønde Efterskole . Dermed bliver bliver hele efterskolen involveret i Global Iværksætters projekter. Det er ofte med til at inspirere de øvrige elever til også tage ansvar for deres handlinger, fx ved at ændre livsstil eller engagere sig i foreningsarbejde.

Efterskoleelever på dannelsesrejse til Kirgisistan

Gennem en periode på ca 15 år er efterskoleeleverne på linjefaget Global Iværksætter på Rønde Efterskole rejst til Kirgisistan i en uge af deres efterskoleophold. Rejserne har gennem tiden budt eleverne på ikke blot geografiske og kulturelle, men også personlige oplevelser, der udvider deres verdensbillede. På rejsen, som bestemt ikke er nogen badeferie, besøger eleverne udover børnehjemmet blandt andre kirgisiske familier, unge på deres egen alder samt børn, som lever et helt anderledes liv med færre ressourcer og ringere levevilkår. Derudover har eleverne hjemmefra planlagt aktiviteter, som de skal lave sammen med børnene på børnehjemmet. Og ikke nok med det. Eleverne har også hjemmefra diskuteret og udvalgt hvilke konkrete bygge- eller anlægsprojekter f.eks. legepladser eller boldbaner, og dem søsætter de og arbejder på i løbet af rejsen. Projekterne finansieres af de penge, som efterskoleeleverne har samlet ind gennem skoleåret.

Rejsen til Kirgisistan sætter konstruktive spor i krop og sind; “Vi gør en forskel” og “vi kæmper sammen for at bevare og udvikle den verden, vi lever i til dagligt.”

Læs mere om linjefaget Global Iværksætter her.

Lærer på Global Iværksætter

Tanja Refsing - Global Iværksætter
Tanja Refsing

Man kan ikke tage fejl af Tanjas engagement, når det kommer til Global Iværksætter – Det er her hendes hjerte ligger. Tanja har gennem mange år guidet sine elever gennem projekter på Global Iværksætter. Hun oplever gang på gang, at eleverne blomstrer, når de får ansvar for at gennemføre projekterne og de kan se at deres handlinger gør en forskel for andre. Du kan læse Tanjas lærerportræt her.