Kort om Davit

Navn: Davit Devdariani

Bopæl: Århus

Født: 28 oktober 1987

Underviser i: Fodbold

Interesser: Musik, kunst, filosofi, litteratur

Uddannet: Bachelor’s degree in Football Coaching and Physical education. Uddannelsen svarer i niveau til en dansk bacheloruddannelse i idræt.

Fra AGF til Rønde Efterskoles boldbaner

Davit

Efter en skade satte en stopper for Davit Devdarianis professionelle fodboldkarriere, var han ikke i tvivl om, at han slet ikke var færdig med fodbolden. Passionen og Davits viden om spillet skulle gives videre. Derfor gik turen i 2015 fra AGF’s stadium til Rønde Efterskoles fodboldbaner.

“Jeg havde en stor lyst til videregive den viden, jeg havde fået om spillet og fodbold generelt. Derfor begyndte jeg at lede efter skoler, der havde fodboldlinjer og faldt over Rønde Efterskole. Jeg sendte en ansøgning og blev kontaktet af Gorm, efterskolens forstander, kort efter. Der er noget tilfredsstillende ved at give sin viden og know-how videre til nogle, som kan bruge den viden” fortæller Davit.

Fodboldlærer vs. fodboldtræner

På Rønde Efterskole er man første og fremmest ansat som lærer – uanset om man underviser i engelsk eller på fodboldlinjen. For Davit er det helt naturligt, at det pædagogiske perspektiv er med på fodboldbanen – faktisk ser han det som en nødvendighed.

”Jeg ser mig selv som en blanding mellem en fodboldtræner og en fodboldlærer. Som fodboldtræner må man have de pædagogiske overvejelser med – især når man træner yngre spillere. Der er mange elementer på spil i spillet. Det handler ikke kun om at gå på banen og sparke til en bold. Fodbold er mere komplekst end det, og det er dér, de pædagogiske færdigheder kommer ind i billedet.”

Spillerudvikling

Davit er meget bevidst om, at god spillerudvikling starter med at bringe den pædagogiske forståelse i spil. Det er ikke nok at have fokus på boldspillet og de tekniske færdigheder. David uddyber:

“Træneren skal ikke bare hjælpe spillerne til at blive bedre tekniske spillere, men også udvikle spillerne personligt og mentalt. Hvis man ikke udvikler sig personligt som fodboldspiller, tror jeg ikke, at man vil klare sig som fodboldspiller på den lange bane. Og for at spillerne kan gennemgå denne udvikling, må trænerne sørge for, at der er et trygt miljø omkring dem, hvor der er plads til, at de enkelte spillere kan vise deres evner og færdigheder. Derfor har vi i høj grad også fokus på elevernes personlige udvikling.”

Fire fokusområder

Et skoleår på fodboldlinjen opdeles i fire fokusområder; det tekniske, spilforståelse, det fysiske og det mentale – Det pædagogiske element er gennemgående i alle fokusområderne. Davit forklarer:

“Vi deler skoleåret op i fire indsatsområder, hvor vi kan udvikle fodboldspillerne. Det drejer sig fx om teknik, så spillerne præsterer bedre på banen. Vi har også fokus på spilforståelse, som handler om at forstå taktikken bag spillet – Altså, hvordan de bevæger sig rundt på banen som et hold og ikke bare som individuelle spillere. Det tredje indsatsområde handler om det mentale. Det kan være et ret stressende spil, og det kræver, at spillerne er mentalt robuste for, at de kan præstere på det niveau, som efterskolen spiller på. Det sidste område, vi fokuserer på, er det fysiske. Det er nødvendigt at have de pædagogiske overvejelser med i alle fire indsatsområder, fordi spillerne er på forskellige niveauer og på forskellige stadier i deres udvikling som fodboldspillere. Derfor har de brug for en anden tilgang fra trænerne end i klubberne, hvor de kan være mere niveauopdelte.”

Ambitioner

En faktor adskiller fodbold på en efterskole væsentligt fra fodbold i den lokale boldklub. På efterskolen står Davit og Asger hvert år over for et helt nyt hold efter sommerferien. Et hold som de skal lære at kende, udvikle og få til at spille sammen. Det betyder dog ikke at der er skåret ned på ambitionsniveauet. Trænerteamet har en klar plan for, hvordan de vil spille fodbold og udvikle spillerne:

“Lige nu har vi i trænerteamet en vision om, at vi gerne vil være det hold, som har boldbesiddelsen. Vi tror på, at hvis vi har bolden og er det hold, som styrer bolden rundt på banen, bliver spillet sjovere. Det er sjovere at have bolden end at jagten den. Så det er der, vi fokuserer på at udvikle vores spil. Det er faktisk lige meget, hvilket niveau vores spillere er på, vi tror på, at med den rette træning og den rette attitude, kan vi booste dem op.”

For at levet op til ambitionerne inddrager trænerteamet hele tiden nye værktøjer, som kan hjælpe dem og spillerne i udviklingsprocessen.

“Vi er begyndt at filme de fleste kampe og analysere dem efterfølgende. Så vi har det visuelle perspektiv med, når vi skal vise eleverne, hvad vi gør godt og skidt på banen. Det har hjulpet os rigtig meget. Vi leder hele tiden efter nye metoder, som kan hjælpe os med at forbedre vores træning,” fortæller Davit.

Konstant udvikling

Den konstante udskiftning af holdet er i Davits øjne en positiv udfordring, som tvinger ham til udvikle sig som fodboldlærer og have et skarpt øje for spillernes og holdets styrker. Davit fortæller:

“Jeg er fx en bedre fodboldlærer nu, end da jeg blev ansat. Jeg lærer også af eleverne. På hvert elevhold er der nye individer, som giver mig nye udfordringer som træner og får mig til at se tingene i et nyt perspektiv og forbedre det, jeg gør.”

Den største motivation for Davit er dog ikke sin egen udvikling, men derimod at se den transformation drengene gennemgår i løbet af skoleåret.

“Vi ser en rigtig stor udvikling hos drengene fra dag ét til den dag, vi siger farvel – Det er faktisk en af de afgørende faktorer, som motiverer mig til at fortsætte som fodboldlærer. Med den alder eleverne har, imens de er på efterskolen, kan vi med det rette engagement og arbejde tydeligt se, at de udvikler sig. Ikke bare som fodboldspillere, men også som mennesker.”

Dermed bliver der bundet en fin sløjfe mellem fodbold og Rønde Efterskoles overordnede værdier, fortæller Davit:

“Jeg synes fodbolden er en ret god metafor for, hvad Rønde Efterskole står for. Vi prøver på at udvikle eleverne som individer, så de bliver dygtige spillere individuelt, men de er stadig en del af holdet og fællesskabet – Og jeg synes, det går hånd i hånd med, hvad Rønde Efterskole som helhed står for. Her skal de være selvstændige, men de skal også løfte i flok.”

Læs mere om linjefaget fodbold her.

Kort om Davit

Navn: Davit Devdariani

Bopæl: Århus

Født: 28 oktober 1987

Underviser i: Fodbold

Interesser: Musik, kunst, filosofi, litteratur

Uddannet: Bachelor’s degree in Football Coaching and Physical education. Uddannelsen svarer i niveau til en dansk bacheloruddannelse i idræt.