Kontaktgruppe

Det er vigtigt at være tryg, hvor man er!

Når du kommer til skolen, bliver du derfor tilknyttet en kontaktgruppe og en kontaktlærer. På denne måde kommer du hurtigt til at kende en mindre gruppe elever og en bestemt lærer. – Og herefter kan du så gradvist lære de andre på skolen at kende!

En kontaktgruppe på Rønde Efterskole er en lille gruppe elever, der sammen med en lærer har blandt andet et ugentligt møde, hvor man drøfter livet på skolen og i øvrigt løser nogle praktiske opgaver sammen.