Naturfag

Naturfag i 9. klasse

På Rønde Efterskole har eleverne i 9. klasse ét samlet fag – Naturfag – som dækker både, biologi, geografi og Fysik/kemi.

Formålet med undervisningen i Naturfag er, at eleverne tilegner sig viden om forhold i naturen, teknikken og menneskers levevilkår med vægt på forståelse af grundlæggende begreber og sammenhænge samt anvendelser af teknologier.

I naturfag arbejder vi løbende med fælles faglige temaer, hvor de enkelte naturfag belyser emnet fra dets forskellige vinkler.

I undervisningen anvender vi varierende arbejdsformer, som i vidt omfang bygger på elevernes egne iagttagelser og undersøgelser, bl.a. ved eksperimentelt arbejde og ekskursioner til virksomheder eller ud i naturen.

Under hvert tema arbejder eleverne i små grupper selvstændigt med et selvvalgt underemne, som på forskellig vis præsenteres ved det enkelte forløbs afslutning.

Undervisningen skal udvikle elevernes interesse og nysgerrighed over for naturvidenskab og teknologi og give dem lyst til at lære mere.

Undervisningen på Rønde Efterskole skal bidrage til, at eleverne erkender at naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede. Elevernes ansvarlighed over for naturen og brugen af naturressourcer og teknik skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til spørgsmål om menneskets samspil med naturen – lokalt og globalt.

Vores overordnede temaer vi arbejder med er følgende:

– Bæredygtig energiforsyning på lokal og global plan

– Den enkelte og samfundets udledning af stoffer

– Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

– Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget.