Dansk

Med afsæt i undervisningsministeriets “Fælles Mål” udbyder vi en varieret og faglig danskundervisning, der er målrettet folkeskolens afgangsprøver. Vi arbejder dels ud fra temaemner og genrer – dels ud fra forskellige perioder i litteraturhistorien.

Vi bruger en emneuge på analyse af billeder og film, og vi besøger et kunstmuseum. Vi har også  fokus på nyhedsmedier, vi analyserer både avisartikler og tv-nyheder.

Desuden arbejder vi kontinuerligt med at udvikle elevernes skriftsprog og evne til at udtrykke sig skriftligt i forskellige genrer. Vi arbejder også med læse- og stavetræning.

Danskundervisningen på Rønde Efterskole er it- baseret, og vi har vores egen danskfaglige hjemmeside, som er omdrejningspunkt for en stor del af vores undervisning i faget.

Formålet med undervisningen i dansk er – også på Rønde Efterskole – at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, så eleverne kan blive gode medspillere i et moderne videnssamfund.

Designcamp

Designcamp 2020

Kreativt Design-døgn på Rønde Efterskole  For dig…