Dansk

I dansk arbejder vi med udgangspunkt i Undervisningsministeriets nyeste opdateringer af ”Fælles Mål” for faget samt Vejledning til prøverne i dansk. Skolens dansklærere er veluddannede, fagligt opdaterede og vi prioriterer sparring og udvikling højt. 

Vores fokus er på elevernes personlige, faglige og kulturelle udvikling, og dansk er dels et fag hvor vi træner specifikke kompetencer, men også udvikler os som mennesker. Kultur, historie og samfundsforståelse er ligeså integrerede i faget som forståelsen af os selv som individer – og som aktører i fællesskaber. 

Vi arbejder året igennem med mange forskellige temaer og faglige fokusområder og kommer tillige gennem en bred palet af genrer og ”tekst”typer, både mundtligt og skriftligt. Vi arbejder både med tidstypiske tekster og udtryksformer, samt et alsidigt udvalg af tekster fra forskellige litteraturhistoriske perioder. Dette gør vi naturligvis for at vores elever har et solidt fagligt fundament forud for eksamen i 9. og 10. klasse og tillige for elevernes personlige, individuelle dannelses skyld. Elevernes egne produktioner og fremlæggelser indgår som en naturlig del af undervisningen. Der er fokus på den enkeltes faglige ståsted og udvikling derfra, og vi bruger bl.a. læringsstilstest og sparring med de øvrige lærere omkring eleven til bedst muligt at støtte og udvikle deres faglighed. Trivsel, teambuilding, fællesskab og klasserumsledelse er desuden hele tiden i fokus.  

Vores undervisning er IT-baseret og alt materiale ligger tilgængeligt for elever online. Vi er desuden opdaterede på hjælp til ordblindetestede elever.  

I årets løb har vi to fælles temaforløb på tværs af både 9. og 10. klasse. I det ene er malekunst og filmanalyse i fokus og det andet handler om reklamer og medieforståelse. I begge forløb indgår egne produktioner som en del af læringsprocessen. Vi afholder desuden en gang om året Læsedøgn for hele skolen, hvor alle læser på livet løs. 

Danskfaget på Rønde Efterskole skal skabe kulturforståelse, udvikle elevernes faglighed og dem til medborgerskab, aktiv stillingtagen og lyst til læring for livet.

Den samlede aktuelle indholdsplan for Rønde Efterskole kan downloades fra siden om gennemsigtighed.