Samfundsfag

Samfundsfag på Rønde Efterskole arbejdes der med at forstå samfundet og verden omkring os. Vi arbejder med både den historiske udvikling og de mekanismer, der både har skabt og fortsat skaber rammerne omkring alles hverdag – både herhjemme i Danmark og internationalt

I samfundsfag på Rønde Efterskole arbejder vi med flere forskellige arbejdsformer. Fælles er dog, at nysgerrighed og det eksplorative er i centrum; “Hvorfor er verden på en given måde?”. Vi arbejder undersøgende, og tilegner os viden både gennem tekst, data, videoer og andre ressourcer. Det er et kardinalpunkt i undervisningen, at du kan forklare sammenhænge og sætte ting i perspektiv til den verden, du kender til. Samtidig arbejder vi med mundtlighed gennem gruppearbejde, præsentationer og fremlæggelser.

Identitet / Sociologi

Her vil du blive klogere på, hvad der fra et samfundsperspektiv præger og skaber dig som individ, samt hvordan man indgår i og bliver en del af samfundet. Vi kigger her også på sociale samt kulturelle forskelle.

Økonomi

Emnet her dækker både over samfundsøkonomi samt privatøkonomi. Derfor vil du bl.a. både undersøge, hvilken rolle banker spiller i samfundet og hvordan forskellige aktører i staten kan påvirke og præge økonomi – samt forholde dig til din egen økonomi gennem f.eks. budgetlægning og overvejelser om dig selv som en politisk bevidst forbruger.

Politik og Medier

Ved du egentlig, hvordan en lov bliver til? Eller hvordan du kan påvirke lovgivningen? Det er noget af det, vi kigger på i dette delemne. Desuden ser vi politiske ideologier, partiernes og deres holdninger, valgsystemer og mediernes rolle i samfundet.

Demokrati

Hvad vil det egentlig sige at leve i et demokrati? Og hvad kræver det af dig som borger i et demokrati? Hvad skal du kunne og hvad må du? Hvad sker der, hvis du overtræder loven? Det er essensen af dette emne, hvor vi bl.a. ser på begreber som rettigheder, styreformer og retssamfundet.

Det internationale område

I det femte og sidste emne i samfundsfag retter vi blikket ud mod verden, og prøver at forstå det internationale samfund eller rettere det internationale system. Vi beskæftiger os her med magtforhold mellem stater, krig & fred, globalisering samt internationale institutioner som EU, FN og NATO.

Den samlede aktuelle indholdsplan for Rønde Efterskole kan downloades fra siden om gennemsigtighed.