Samfundsfag

I samfundsfag er formålet at skabe forståelse og indsigt således eleverne får viden om og forståelse af danske og internationale samfundsforhold. Gennem arbejdet med de fire hovedområder politik, international politik, sociologi og økonomi skabes der et teoretisk fundament, som sætter ramme for at sætte den daglige nyhedsstrøm i perspektiv.

De fire hovedområder spænder meget vidt.

Politik og international politik

I politik beskæftiger man sig med forståelsen af ideologier og de politiske partier, som afgørende for at kunne forstå og deltage i den aktuelle debat. Med viden og indsigt i det politiske system i Danmark skaber man et nødvendigt fundament for at kunne besvare centrale spørgsmål om, hvem der har magten i Danmark og hvordan den forvandles. 

Hermed skabes der ramme for forståelse af internationale samfundsforhold og samspillet mellem danske forhold og den påvirkning, vi er udsat for i en globaliseret verden. 

Vedrørende de internationale samfundsforhold skabes der forståelse for, hvordan Danmarks sikkerhed i dag må forstås som en del af verdens sikkerhed, hvorfor det er relevant at kende til medlemskabet af organisationer som FN og Nato. I økonomien kommer det internationale samspil til udtryk gennem det tætte samarbejde den danske økonomi har med de øvrige europæiske lande i EU. 

Økonomi

I emnet økonomi handler det lige fra de store samfundsøkonomier og systemer rundt om i verden til det økonomiske kredsløb, og i sidste ende at skabe forståelse for egen økonomiske forhold.  

Sociologi

I sociologi arbejder man med at forstå, hvad der kendetegner menneskes liv og vilkår i det senmoderne samfund – hvordan skaber man for eksempel en identitet i et samfund, hvor alle mulighederne står åben og rammerne er minimeret?

Fordi vi beskæftiger os med verden, som den ser ud her og nu, bruger vi forskellige aktuelle materialer fra avisartikler, nyhedsudsendelser, dokumentar og youtube-videoer. Det hænger sammen med, at vores undervisning er IT-baseret og alt materiale ligger tilgængeligt for elever online

Sammenfattende forstås samfundsfag som et meget bredt fag, hvor der i samspillet mellem det teoretiske stof og arbejdet med den aktuelle debat, skabes rammer for en god debat, kvalificering af holdninger og, hvilke handlemuligheder man har, som borger i et demokrati. 

Den samlede aktuelle indholdsplan for Rønde Efterskole kan downloades fra siden om gennemsigtighed.