Projektopgave i 9. klasse

Hvad er projektopgaven i 9. klasse?

Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder. Du skal med andre ord bruge de fag, der kan være med til at gøre projektet bedre.

Det gælder også fag, som ikke er normale prøvefag. Du kan inddrage praktiske og musiske fag, hvis det passer ind i projektet. På den måde kan du også vise, hvad du ved, og hvad du kan inden for fag, som ikke findes på dit daglige skema.

Fag er ikke isolerede fra hinanden, og ved at bruge metoder fra forskellige fag sammen, kan du opnå større viden og et bedre resultat.

For projektopgaven stilles der krav om:

  • Et overordnet emne, som er fælles for hele klassen eller klassetrinnet
  • At delemnet findes i et samarbejde mellem eleven og lærerne
   Hvert delemne er baseret på en problemstilling
  • En problemstilling er i denne sammenhæng et sæt af spørgsmål
  • Eleverne arbejder med delemnet enkeltvis eller gruppevis
  • Lærerne vejleder eleverne gennem hele undervisningsforløbet
  • Resultatet præsenteres ved en fremlæggelse
  • Eleverne vælger udtryksform
  • Skolen skal give både en skriftlig vurdering og en karakter

Du kan læse mere om projektopgaven på EMU’s hjemmeside og se et eksempel på et produkt her.